مرکز بوقلمون آزاد محلی

ارتباط مستقیم شما با مرکز بوقلمون آزاد محلی، این فرصت را برایتان به ارمغان می آورد که بتوانید در هر شرایطی چنین محصولی را خریداری نمایید.
بوقلمون ها را در محیط های آزاد پرورش می دهند، آن چه که در زمینه تولید پرنده هایی همچون بوقلمون جالب است هوای بسیار گرمی است که حداقل می بایست 40 درجه باشد. به خاطر داشته باشید که مرکز بوقلمون آزاد محلی، با کمک گرفتن از روش های اینترنتی چنین محصولی را ارائه می دهد.