زنی با ورق گالوانیزه کرکره ای در مشهد برای خود جهیزیه تهیه کرد

ورق گالوانیزه کرکره ای در مشهد منبسط شده مش هایی هستند که از برش و “کشش” همزمان ورق فلز به دست می آیند. پیوندها همگی به صورت سفت و سخت، بدون جوشکاری و بدون سایر سیستم های اتصال متصل هستند.

فرآیندهای دیگر امکان ایجاد صفحات برجسته را فراهم می کند که با پانچ کردن روی صفحات صاف معمولی به دست می آیند. انواع منبت می تواند الماسی شکل، لوزی شکل، گرد، مستطیلی، مردورلیت وغیره باشد.

از این صفحات عمدتاً در ساخت راهروها، پله ها و غیره استفاده می شود.

از طریق مثال های زیر می توان در مورد کاربرد ورق گالوانیزه کرکره ای در مشهد در ساختمان سازی اطلاعات بیشتری کسب کردو

ساختمان پارکینگ هرما، کره جنوبی، ساختمان تنفس جئوکس، میلان، کاخ دادگستری، آریزو، موزه تنباکو، پونتکوروو (FR) ، پالاهوکی، تورینمواد مورد استفاده برای ورق کاری.

در زمان‌های اخیر تکامل سریعی در مواد مورد استفاده در قلع‌سازی مدنی صورت گرفته است. ناودان های روی نیم دایره معمولی اکنون به خاطره ای دور تبدیل شده اند. LattoneriaOnline از ورق گالوانیزه کرکره ای در مشهد نازک با ضخامت های بین 0.6 تا 1.5 میلی متر استفاده می کند.

فرآیند تولید با نوارهای ورق گالوانیزه کرکره ای در مشهد به نام کویل آغاز می شود تا ورق گالوانیزه کرکره ای در مشهد برش خورده به اندازه بدست آید. این بسته به نیازهای فردی تا می شود و یا تقویم می شود.

صفحات سوراخ دار از صفحات جامد به دست می آیند.

سوراخ ها می توانند گرد، مربع و مستطیلی باشند که به طور متناوب یا موازی چیده شوند. برگه دارای درصد خالی مشخص و ثابت است.

این درصد خالی روی کامل، کل سطح سوراخ شده را بدون در نظر گرفتن لبه ها یا مناطق پر در نظر می گیرد.

کاهش وزن در مقایسه با ورق گالوانیزه کرکره ای در مشهد جامد می تواند در رابطه با نیاز استفاده قابل توجه باشد.