حمله لشکری بوقلمون ها به بازار های ایران

امروزه خرید بوقلمون در ایران آنقدر زیاد شده که می توان گفت بیشتر سهم پروتئین بازار را گوشت بوقلمون گرفته است در ادامه با آراد برندینگ همراه باشید تا بیشتر درباره این موضوع صحبت کنیم.

امروزه خرید گوشت بوقلمون تازه در بین مردم بسیار زیاد شده است و این محصول طبع گرمی دارد و از لحاض خاصیت با گوشت قرمز برابری می کند ولی ضرر های گوشت قرمز را ندارد.

همینطور در گذشته قیمت این محصول بالا بوده ولی امروزه با انجام کنترل قیمت توسط مسئولین قیمت گوشت بوقلمون بسته بندی هم بسیار مناسب شده و به وفور در همه جا یافت می شود.