بوقمونی که رقص هندی میکرد

رقص پرندگان در واقع عکس العمل آنها در برابر عوامل محیطی است و اندک تحرکی که به سرو گردن برخی مواقع پاهای خود میدهند هم گاهی برای آموزشی است که انها دیده اند و گاهی هم برای واکنش طبیعی آنها به شرایط محیطی است در ادامه با آراد برندیگ همراه باشید.

ما دو نوع بوقلمون داریم وحشی و اهلی، بوقلمون ماده محلی نسبت به نمونه صنعتی و وحشی آنها از امگا۳ بالاتری برخوردارند  و زمانی که پوست آنها کنده می شود چربی آنها هم همراهش کنده می شود.

امروزه خرید و فروش بوقلمون زنده هم در اکثر مناطق انجام می شود و البته پرورش بوقلمون سرمایه و وقت می خواهد و شرایط نگهداری و پرورش آنها کمی سخت است.