بوقلمون آدم خوار در قدیم

اگر به نژاد قدیم بوقلمون ها بنگریم برمیگردد با دایناسور های قدیمی که زمانی آن ها انسان ها را می خوردند و جهش های ژنتیکی چه بلایی به سرشان آورد که حال سر میز شام و ناهار انسان ها قرار گرفته اند در ادامه با آراد برندینگ همراه باشید.

امروزه مصرف بوقلمون ماده سفید که قابلیت تخم گذاری هم دارد بسیار زیادتر از نوع نر آن است و آن هم به این دلیل است که مردم تمایل به پرورش بوقلمون های بیشتر پیدا کرده اند.

در مقابل نوع بوقلمون وحشی ماده هم است که تفاوت قیمت خاصی با نوع اهلی آن دارد و علت هم این است که نوع وحشی این حیوان کمتر از نوع اهلی آن یافت می شود.